Skip to content

Pride Photo

22 - 15 oktober 2023
De Nieuwe Kolk Assen

Pride Photo komt ook dit jaar weer naar Drenthe. De grote buitententoonstelling staat dit jaar op De Wheem in Meppel – 22 sept – 12 oktober.

Tegelijk met de buitententoonstelling in Meppel zal in De Nieuwe Kolk in Assen de binnenvariant worden geëxposeerd van 22 sept – 15 oktober. De fotopanelen geven een veelzijdig beeld van zeer reële thema’s of problemen waar veel LHBTQIA+-personen wereldwijd dagelijks mee te maken hebben. Zo komen bijvoorbeeld geweld tegen LHBT-personen, de mensenrechtensituaties in verschillende landen, diversiteit op de werkvloer, en LHBT onder mensen met een verstandelijke beperking aan bod.

De onderwerpen worden toegelicht met teksten op de panelen. Wie behoefte heeft aan meer duiding kan een QR-code scannen, waarmee extra informatie en een audiofragment kunnen worden opgeroepen over de fotograaf, het werk en het onderwerp.