Skip to content

Regenboogsymposium
'Vrijheid en veiligheid'

Maandag 11 oktober 2021
De Nieuwe Kolk Assen

Over het symposium

Op maandag 11 oktober organiseert de Asser Regenboog Alliantie (Stichting ARA) in De Nieuwe Kolk in Assen het Regenboogsymposium ‘Vrijheid en Veiligheid’. Met het symposium wil de organisator begrip en bewustwording creëren en vergroten voor seksuele diversiteit en genderidentiteit in Drenthe. Seksuele diversiteit in de samenleving, hoe gaan we daarmee om? Deze vraag staat centraal op maandag 11 oktober.

Het symposium richt zich op bedrijven, instellingen, overheden, verenigingen en andere organisaties in Drenthe. Hen wordt kennis aangereikt en handvatten aangeboden om een klimaat van vrijheid en veiligheid te bewerkstelligen. Zodat iedereen er écht bij hoort en kan zijn wie hij is en kan leven zoals hij wil.

Het programma bestaat uit een drietal plenaire lezingen, gevolgd door zes workshops, waarvan bezoekers er twee naar keuze kunnen volgen. Dagvoorzitter is de bekende presentator Hink Jan Apotheker.

Het programma

13:00 Opening door o.a. dagvoorzitter Hink Jan Apotheker

13:20 Spreker 1: Astrid Oosenbrug (Voorzitter COC Nederland)

13:50 Spreker 2: Willemijn Ahlers (vrouw die als man heeft geleefd, politieachtergrond)

14:20 Spreker 3: Casper Boom (Ex-korfbalinternational)

15:20 Workshopronde 1

16:35 Workshopronde 2

17:20 Plenaire afsluiting met hapje en drankje

De sprekers

Het eerste deel van het programma bestaat uit een drietal plenaire lezingen. 

astrid-oosenbrug-800-600

Astrid Oosenbrug

Voorzitter COC Nederland

Autodidact, oprecht, ad rem, goedlachs en zeer betrokken. Dit zijn woorden die mij goed omschrijven. Als echte Rotterdamse is mijn motto dan ook: "Geen woorden maar daden". In mijn 'vorige leven' als Tweede Kamerlid heb ik me hard ingezet voor cybersecurity & lhbti-emancipatie. Tegenwoordig ben ik sociaal ondernemer in ICT & cybersecurity en in mijn vrije tijd ben ik o.a. voorzitter COC Nederland.

© Foto door Vincent Boon

willemijn-ahlers-800-600

Willemijn Ahlers

Vrouw die als man heeft geleefd

Willemijn, die geboren is als man en jarenlang voor de politie heeft gewerkt, neemt ons mee in haar transitie van man tot vrouw. Hoe verloopt het proces en hoe ga je er mee om? En nog belangrijker, hoe gaan anderen ermee om?

Haar persoonlijke verhaal vertelt wat het haar gebracht heeft en waarom ze nu gelukkiger is dan ooit.

© Foto door Ingeborg Lukkien

casper-boom-800-600

Casper Boom

Ex-korfbalinternational

Casper vertelt uit eigen ervaring hoe moeilijk het was voor hem openlijk LHBTI-er te zijn en over zijn moeizame coming out in de topsport.

Zijn verhaal zal mede gericht zijn op de John Blankenstein Foundation, die zich inzet voor bewustwording en acceptatie van LHBTI in de sport.

De workshops

Bezoekers van het symposium kunnen in het tweede deel van het programma twee workshops naar keuze volgen. De workshops zijn bedoeld om handvatten aan te reiken om diversiteit breder te realiseren binnen de samenleving.

Mee-Drenthe-800px

MEE Drenthe

LHBTI en LVB

MEE maakt meedoen mogelijk. We zijn er voor iedereen die hierin door hun kwetsbaarheid of beperking wordt belemmerd. En de mensen om hen heen. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt! Voor organisaties fungeert MEE door haar jarenlange ervaring als kenniscentrum op het gebied van inclusie.

In deze workshop (door Lobke Kooistra en Freek Felet) wordt aandacht besteed aan het bespreekbaar maken van seksuele identiteit/ genderidentiteit en seksuele geaardheid bij mensen met een beperking en welke middelen ter ondersteuning je hierbij kunt gebruiken.

Ook wisselen we graag ideeën uit over wat we gezamenlijk in Assen kunnen bijdragen aan het meer zichtbaar maken van LHBTI’s met een verstandelijke beperking.

hellenthal-studios-800px

Hellenthal Studios

Film ‘Anders’

De internationaal bekroonde fim ‘Anders’ van Reinout Hellenthal vraagt aandacht voor de acceptatie van mensen die anders zijn in het algemeen en de positie van transgenders in het bijzonder. De film laat de worsteling zien van de 14-jarige Alex, die zich ‘anders’ voelt en (daardoor) met zichzelf en zijn omgeving overhoop ligt. We leven in een tijd waarin er veel gaande is over geslacht, seksuele geaardheid en de taboesfeer daaromheen. Anders zijn kan ook gericht zijn op afkomst, religie, etniciteit of normen en waarden die door anderen als vreemd of anders worden ervaren. Het is geen keuze om anders te zijn, je bent het. Deze film wil daarover het gesprek op gang brengen.

marijke-naezer

Marijke Naezer

De wereld door een genderbril

"Welkom, dames en heren!" Het klinkt vriendelijk en gastvrij, maar bij nader inzien gaan er heel wat aannames schuil achter een uitspraak als deze. Want waarom worden de aanwezigen als twee aparte groepen aangesproken? En waarom deze specifieke groepen? Hoe zit het met aanwezigen die niet in één van die twee hokjes passen; zijn zij ook welkom? Gendernormen beïnvloeden vaak onbewust de keuzes die we maken. Wie de tijd neemt om hier eens bij stil te staan, ziet hoe deze normen mensen kunnen beperken en buitensluiten.

In deze interactieve workshop nodig ik je uit om jezelf en de wereld door een genderbril te bekijken. Wat is gender en welke (onbewuste) aannames rond gender leven er in onze maatschappij - en misschien ook wel in onszelf? In hoeverre doen deze aannames recht aan de bestaande sekse- en genderdiversiteit? Wat kun je zelf doen om een meer inclusieve wereld te creëren? Het vergt moed om kritisch naar jezelf te kijken; durf jij het aan?

calicocat

Calicocat

Workshop Calicocat: inclusief overheidsbeleid op basis van systeemdenken

In deze workshop stellen we de concrete vraag: hoe kun je als gemeente geld reserveren voor een Regenboogagenda en dit merkbaar bij inwoners terecht laten komen? We nemen de deelnemers mee op basis van de grondslag van onze organisatie: systeemdenken. Acceptatie van LHBTI’ers kan in een breder perspectief worden gezien en worden verbonden met tal van andere kwesties, van sociale agenda tot de huizenmarkt.

Om dit inzichtelijk te krijgen, maken we gebruik van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Assen is immers ook aangesloten bij de campagne Gemeenten4GlobalGoals. Op interactieve wijze gaan we met de deelnemers in gesprek en nemen we het Assense beleid onder de loep. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En hoe kunnen we in dit proces gebruik maken van systeemdenken?

cmo-stamm-800px

CMO Stamm

Discriminatie, wat betekent het nu écht?

Vanuit het MDD nemen wij de deelnemers mee in de wereld van discriminatie. Een begrip dat verschillende betekenissen kent, maar wat betekent het nu écht? Waar komt het voor, wat kan ertegen gedaan worden en wat doet een meldpunt? Aan de hand van stellingen gaan wij met elkaar in gesprek en onderzoeken we wat er in Drenthe speelt.

rozevijftigplus

Roze 50+

Bekend maakt bemind: meer aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorg en welzijn

In de zorg- en welzijnssector is nauwelijks aandacht voor LHBTI+-ers, zeker als het ouderen betreft. ‘Bij ons is iedereen welkom’ of’ We maken geen onderscheid’ wordt er dan gezegd. Door geen onderscheid te (willen) maken worden echter de specifieke wensen, vragen, behoeften of problemen van – in dit geval LHBTI-personen – niet of onvoldoende gezien, herkend en erkend. Terwijl zo ongeveer 5% van de bevolking LHBTI is… LHBTI+-ers krijgen vaak te maken met negatieve reacties, discriminatie of uitsluiting, ook in de zorg- en welzijnssector.

Dat heeft invloed op hun welzijn en gezondheid. LHBTI-ers kennen vaak meer (met name psychische) gezondheidsproblemen zoals depressie of verslaving. Ook hebben LHBTI personen vaak andere en kleinere sociale netwerken dan de meeste hetero’s: zij kunnen of willen niet altijd terugvallen op kinderen, familie of buren. Met name oudere LHBTI personen lopen daardoor meer risico op eenzaamheid.

In deze workshop gaan we in op de specifiek situatie van – vooral oudere LHBTI-ers en bespreken we instrumenten en mogelijkheden om de aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorg en welzijn te vergroten, zoals Roze 50+ en de Roze 50+ Toolkit.

Informatiemarkt

Tijdens de inloop en de pauzes van het symposium is er een informatiemarkt te bezoeken. Zo’n tiental standhouders zijn aanwezig en gaan graag met je het gesprek aan. Zo kom je onder andere COC Groningen-Drenthe, Roze 50+, CMO Stamm, Calicocat, Jaap de Jonge (met het boek ‘Kijk mij eens!) en MEE Drenthe tegen.

Onze sponsors

gemeente-assen-250
provincie-drenthe-250